Kohti kulttuuripääkaupunkia 2026

Paltanmäen tuulimylly, Orivesi

Suomalainen kaupunki valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi seuraavan kerran vuodeksi 2026. Tampere ja Pirkanmaa ovat päättäneet hakea yhdessä seuraavaksi Euroopan kulttuurin keskukseksi, sillä haluamme lisätä asukkaidemme hyvinvointia ja kohottaa elinvoimaamme pitkällä tähtäimellä. Euroopan kulttuuripääkaupungit (European Capitals of Culture) ovat Euroopan Unionin tapa tukea Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta.

Tampereen ja Pirkanmaan hakemus kulttuuripääkaupungiksi valmiiksi 2020

Tampere ja Pirkanmaa hakevat yhdessä kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Tampereen ja pääkuntakumppanin Mänttä-Vilppulan lisäksi haussa on mukana 18 pirkanmaalaista kuntaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Suomalaisen Euroopan kulttuuripääkaupungin 2026 valitsee EU:n nimeämä eurooppalainen paneeli ja valinnan vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2021. Yhteinen hakemuksemme esitetään asiantuntijaraadille toukokuussa 2020. Mikäli pääsemme jatkoon, 2. vaiheen parannettu hakemus esitetään paneelille alkuvuodesta 2021, jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös. Samana vuonna Slovakiasta tulee toinen kulttuuripääkaupunki. Suomesta kulttuuripääkaupunkeina ovat aiemmin olleet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.

Miksi Tampere ja Pirkanmaa hakevat Euroopan kulttuuripääkaupungiksi? Koska vaalimme arvojamme ja haluamme:

1

kohottaa omaa, ystäviemme ja vierailijoidemme elämänlaatua,

2

muistuttaa itseämme ja toinen toisiamme, yhdenvertaisina, välittämään toisistamme kuin itsestämme,

3

edistää inhimillistä läsnäoloa ja vuorovaikutusta maailmassa etenevän digitalisaation keskellä,

4

lisätä ilon, elämysten ja lohdun jakamista toinen toisillemme ja yhdenvertaisuutta kaikissa sen muodoissa,

5

nostaa kulttuurimme merkitystä ja arvostusta sekä vahvistaa kansainvälistä näkyvyyttämme,

6

taistella ilmastonmuutosta vastaan sekä kestävän kehityksen ja tulevien sukupolvien puolesta.

Tavoitteemme ovat:

Lisätä Tampereen ja Pirkanmaan elinvoimaa ja asukkaiden elämänlaatua.

 

Nostaa tamperelaisten ja pirkanmaalaisten ilmaisuvoimaa yhä vahvemmin kansainvälisen näkyvyyden ja yhteistyön tasolle.

 

Kohottaa Tampereen ja Pirkanmaan ylpeyttä itsestään ja kulttuuriperinnöstään.

 

Elvyttää omia ja yhteisiä mytologioitamme ja inspiroida kollektiivista mielikuvitusta.

 

Luoda uusi, kansainvälisesti houkutteleva kertomus Tampereesta ja Pirkanmaasta.

Näin hankkeemme etenee

Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku tehdään yhdessä pirkanmaalaisten ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hanke on aloitettu keväällä 2019 työpajoilla, keskustelutilaisuuksilla ja kaikille avoimella kyselyllä. Muun muassa näiden osallistumistapojen ja niistä kuultavien ideoiden pohjalta muodostamme kulttuuripääkaupunkihaullemme yhteiset teemat. Kyselyn tuloksia on myös hyödynnetty Tampereen kulttuuristrategiassa.

Teemat julkistetaan elokuussa 2019, minkä jälkeen alkaa yleinen ohjelmahaku. Ohjelmahaun avulla haetaan ohjelmaideoita seuraaville vuosille sekä kulttuuripääkaupunkivuodelle 2026.

Tänä vuonna alamme kirjoittaa kulttuuripääkaupunkihakemustamme, joka esitellään raadille toukokuussa 2020.

Koivikko, Ruovesi

Aikataulu

28.5.2018

Tampereen kaupunginhallituksen päätös osallistua kulttuuripääkaupunkihakuun

30.3.2019

Avajaisemme Tampereen Hiedanrannassa

1.4.2019

Hakuaika kulttuuripääkaupungiksi alkaa

Toukokuu - Heinäkuu 2019

Järjestämme asukasiltoja, kohtaamme asiantuntijoita ja kulttuurin tekijöitä ja vierailemme yhteistyökunnissa

Keräsimme kehitysideoita kaikille avoimen kyselyn kautta

Pidämme ideapisteitä erilaisissa tapahtumissa

Olemme mukana kehittämässä Tampereen kaupungin kulttuuristrategiaa

 

Elokuu 2019

Julkaisemme kulttuuripääkaupunkihaun teemat ja avaamme julkisen ohjelmahaun

Syksy 2019 - Kevät 2020

Kirjoitamme kulttuuripääkaupunkihakemuksemme

Keskustelemme tekijöiden, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa Tampereella, Pirkanmaalla ja muualla Suomessa ja kuuntelemme heidän ideoitaan

Järjestämme tapahtumia, workshopeja ja konferensseja

Järjestämme kaikille avoimen ohjelmahaun, jossa kerätään ideoita lähivuosille ja kulttuuripääkaupunkivuodelle

Kasvatamme kansainvälisiä verkostojamme ja luomme yhteisiä projekteja ja tuotantoja eurooppalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa

2020

Esitämme 1. vaiheen hakemuksemme eurooppalaiselle raadille toukokuussa 2020

Alamme työstää 2. vaiheen hakemustamme, mikäli pääsemme jatkoon 1. vaiheesta

2021

Esitämme 2. vaiheen hakemuksemme raadille

Saamme tietää, mikä suomalainen kaupunki valitaan kulttuuripääkaupungiksi 2026

2021-2026

Kulttuuripääkaupunkivuoteen valmistaudutaan

Ohjelmaideoita toteutetaan jo ennen kulttuuripääkaupunkivuotta ja ideoita kehitetään eteenpäin

Luodaan kansainvälisiä yhteistyöproduktioita

Syvennetään yhteistyötä seudun asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa

2026

Tampereen ja Pirkanmaan tavoitteena on olla Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

2027 ->

Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutusten arviointi ja raportointi

Alueen elinvoimaa lisäävien toimintamallien käyttöön ottaminen ja vakiinnuttaminen

Euroopan kulttuuripääkaupungit tuovat alueelleen elinvoimaa pidemmällä aikavälillä

Kulttuuripääkaupunkeja nimeämällä Euroopan unioni haluaa tuoda esille eurooppalaisia arvoja ja Euroopan kulttuurien moninaisuutta sekä lisätä kulttuurivaihtoa Euroopassa osana Luova Eurooppa –ohjelmaa. Kyse ei ole pelkästä kulttuuripääkaupunkivuodesta – tarkoitus on, että hanke on valitulle kulttuuripääkaupungille laaja-alainen ohjelma, joka vaikuttaa pysyvästi alueen kulttuuriin, sen saavutettavuuteen, yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön, kaupunkikuvaan sekä matkailuun. Kulttuuripääkaupunkeja on valittu vuodesta 1985 lähtien ja vuodesta 2009 lähtien Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on valittu kaksi kaupunkia vuosittain.

Lue lisää EU-hankkeen sivuilta
Muumimuseon kauppa, Tampere-talo / Kuvaaja Laura Vanzo

Vaikutu Tampereesta ja Pirkanmaasta!

Talvipelto, Hämeenkyrö