Kohti kulttuuripääkaupunkia 2026

Paltanmäen tuulimylly, Orivesi

Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelle 2026 valitaan Suomesta. Tampere ja Pirkanmaa hakevat yhdessä seuraavaksi Euroopan kulttuurin keskukseksi, sillä haluamme lisätä asukkaidemme hyvinvointia ja kohottaa elinvoimaamme pitkällä tähtäimellä. Euroopan kulttuuripääkaupungit (European Capitals of Culture) ovat Euroopan Unionin tapa tukea Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta.

Tampereen ja Pirkanmaan lopullinen hakemus kulttuuripääkaupungiksi valmiiksi keväällä 2021

Tampere ja Pirkanmaa hakevat yhdessä kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Tampereen ja pääkuntakumppanin Mänttä-Vilppulan lisäksi haussa on mukana 18 pirkanmaalaista kuntaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Suomalaisen Euroopan kulttuuripääkaupungin 2026 valitsee EU:n nimeämä eurooppalainen paneeli ja valinnan vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2021. Yhteinen hakemuksemme esitetään paneelille keväällä 2021, ja paneeli tekee lopullisen päätöksen 2. päivänä kesäkuuta 2021. Toinen vuoden 2026 eurooppalainen kulttuuripääkaupunki on Slovakiassa. Suomesta kulttuuripääkaupunkeina ovat aiemmin olleet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.

Pyynikin kalliot

Tutustu Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihakuun yhdessä Signmarkin kanssa!

Marko Vuoriheimo tunnetaan maailman ensimmäisenä viittomakielisenä hip hop-artistina Signmarkina. Lisäksi Marko toimii ulkoministeriön erityisavustajana etenkin vammais- ja kielivähemmistöihin liittyvissä asioissa.

Näin hankkeemme etenee

Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku tehdään yhdessä pirkanmaalaisten ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hanke on aloitettu keväällä 2019 työpajoilla, keskustelutilaisuuksilla ja kaikille avoimella kyselyllä. Muun muassa näiden osallistumistapojen ja niistä kuultavien ideoiden pohjalta muodostettiin kulttuuripääkaupunkihaullemme yhteiset teemat. Kyselyn tuloksia on myös hyödynnetty Tampereen kulttuuristrategiassa.

Teemat julkistettiin elokuussa 2019, minkä jälkeen alkoi yleinen ohjelmahaku. Ohjelmahaun avulla haettiin ohjelmaideoita seuraaville vuosille sekä kulttuuripääkaupunkivuodelle 2026.

Koivikko, Ruovesi

Aikataulu

28.5.2018

Tampereen kaupunginhallituksen päätös osallistua kulttuuripääkaupunkihakuun

30.3.2019

Avajaisemme Tampereen Hiedanrannassa

1.4.2019

Hakuaika kulttuuripääkaupungiksi alkaa

Toukokuu - Heinäkuu 2019

Järjestämme asukasiltoja, kohtaamme asiantuntijoita ja kulttuurin tekijöitä ja vierailemme yhteistyökunnissa

Keräsimme kehitysideoita kaikille avoimen kyselyn kautta

Pidämme ideapisteitä erilaisissa tapahtumissa

Olemme mukana kehittämässä Tampereen kaupungin kulttuuristrategiaa

 

Elokuu 2019

Julkaisemme kulttuuripääkaupunkihaun teemat ja avaamme julkisen ohjelmahaun

Syksy 2019 - Kevät 2020

Kirjoitamme kulttuuripääkaupunkihakemuksemme

Keskustelemme tekijöiden, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa Tampereella, Pirkanmaalla ja muualla Suomessa ja kuuntelemme heidän ideoitaan

Järjestämme tapahtumia, workshopeja ja konferensseja

Järjestämme kaikille avoimen ohjelmahaun, jossa kerätään ideoita lähivuosille ja kulttuuripääkaupunkivuodelle

Kasvatamme kansainvälisiä verkostojamme ja luomme yhteisiä projekteja ja tuotantoja eurooppalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa

2020

Esitämme 1. vaiheen hakemuksemme eurooppalaiselle raadille toukokuussa 2020

Pääsemme jatkoon ja alamme työstää 2. vaiheen hakemustamme

2021

Esitämme 2. vaiheen hakemuksemme raadille

2. kesäkuuta 2021 saamme tietää, mikä suomalainen kaupunki valitaan kulttuuripääkaupungiksi 2026

2021-2026

Kulttuuripääkaupunkivuoteen valmistaudutaan

Ohjelmaideoita toteutetaan jo ennen kulttuuripääkaupunkivuotta ja ideoita kehitetään eteenpäin

Luodaan kansainvälisiä yhteistyöproduktioita

Syvennetään yhteistyötä seudun asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa

2026

Tampereen ja Pirkanmaan tavoitteena on olla Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

2027 ->

Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutusten arviointi ja raportointi

Alueen elinvoimaa lisäävien toimintamallien käyttöön ottaminen ja vakiinnuttaminen

Miksi Tampere ja Pirkanmaa hakevat Euroopan kulttuuripääkaupungiksi?

Koska vaalimme seuraavia arvoja ja tavoitteita:

ARVOT

Yhdenvertaisuus

Elämänilo

Läsnäolo

Empatia

Ekologia

Tampereen ”roso”

Eurooppalaisuus

TAVOITTEET

Sosiaalinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus

Kulttuurinen osallistuminen ja toimijuus

Elämän ja ympäristön laatu

Kestävän kehityksen kansainvälinen edelläkävijä

Tasapainoinen alueellinen kulttuurinen kehitys

Kulttuuri sosiaalisen ja ekologisen muutoksen moottorina

Euroopan kulttuuripääkaupungit tuovat alueelleen elinvoimaa pidemmällä aikavälillä

Kulttuuripääkaupunkeja nimeämällä Euroopan unioni haluaa tuoda esille eurooppalaisia arvoja ja Euroopan kulttuurien moninaisuutta sekä lisätä kulttuurivaihtoa Euroopassa osana Luova Eurooppa –ohjelmaa. Kyse ei ole pelkästä kulttuuripääkaupunkivuodesta – tarkoitus on, että hanke on valitulle kulttuuripääkaupungille laaja-alainen ohjelma, joka vaikuttaa pysyvästi alueen kulttuuriin, sen saavutettavuuteen, yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön, kaupunkikuvaan sekä matkailuun. Kulttuuripääkaupunkeja on valittu vuodesta 1985 lähtien ja vuodesta 2009 lähtien Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on valittu kaksi kaupunkia vuosittain.

Käytetään esimerkkinä skandinaavista naapuriamme, Tanskan Aarhusia. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2017 oli menestys Tanskan Aarhusille. Vuosi toi Keski-Jyllannin alueen yksityisille yrityksille 159,1 miljoonan euron lisäyksen liikevaihtoon lisääntyneen turismin ansiosta. Jokainen julkisen rahoituksen kruunu toi takaisin kolme kruunua, eli 300%. Kulttuuripääkaupunkivuosi synnytti vuosina 2013 – 207 peräti 1965 uutta kokopäiväistä työpaikkaa. Joten Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku on myös elivoima- ja kilpailukykyhanke. Lähde: Welcome Future. Short-term impact of European Capital of Culture Aarhus 2017.

Lue lisää EU-hankkeen sivuilta
Rakkauslukkoja Patosillalla. Kuvaaja: Laura Vanzo / Visit Tampere

MUUTOS LÄHTEE MEISTÄ