Miten rahoitan ohjelmaehdotukseni?

Circus Ruska / Kuvaaja Laura Vanzo

Esimerkkejä rahoituslähteistä

 

1. Suomen Kulttuurirahasto

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Lue lisää

 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.

Lue lisää

 

3. Luova Eurooppa 

Luova Eurooppa on EU:n rahoitusohjelma, joka tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä.

Lue lisää

 

4. EU:n liikkuvuustukipilotti i-Portunes visuaalisten ja esittävien taiteiden tekijöille 

i-Portunus is a short-term pilot project, selected and funded by the Creative Europe programme of the European Union, to trial a mobility scheme for artists and culture professionals.

Lue lisää

 

5. Taiteenedistämiskeskus

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen noin 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Lue lisää

 

6.  Pohjoismainen kulttuuripiste / Nordisk Kulturkontakt

Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi neljää tukiohjelmaa, jotka on jaettu kuuteen eri tukimuotoon. Ohjelmien avulla tuetaan kulttuuriprojekteja, muuta kulttuuritoimintaa sekä taiteilijoiden ja kulttuuriammattilaisten tapaamisia Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Lue lisää

 

7.  Pohjoismainen kulttuurirahasto / Nordisk Kulturfond

Opstart tukee lupaavien projekti-ideoiden kehittämistä ja sellaisten uusien pohjoismaisten projektien käynnistysvaihetta, joilla on vahva kehittämiseen tähtäävä päämäärä.

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille.

Lue lisää

 

8. Interreg Pohjoinen / Interreg Nord

Pohjoinen-ohjelman hankkeissa voi olla kyse monenlaisesta toiminnasta, esimerkiksi tutkimuksista, innovaatioista tai liiketoiminnan kehittämisestä. Hankkeiden suuntauksesta tai laajuudesta riippumatta kaikille hankkeille yhteistä on idea siitä, miten muutos saadaan aikaan. Kyse voi olla siitä, että jotakin puuttuu täysin, joku ongelma täytyy ratkaista tai jotakin tarvitsee kehittää.

Pohjoinen-ohjelmassa on tunnistettu neljä toimintalinjaa, joilla on suurimmat kehitysmahdollisuudet ja joilla voidaan hyödyntää rajat ylittävää yhteistyötä: Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristö ja Yhteiset työmarkkinat

Lue lisää

 

9.  TelepART-liikkuvuusohjelma

TelepART Mobility Support promotes opportunities for performing artists to travel and perform internationally. It is a light micro-funding format aimed for emerging and semi-established professional artists.

Lue lisää

 

10. Suomalais-Ruotsalainen kulttuurirahasto

Rahaston tavoitteena on

  • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
  • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
  • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
  • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

 

Lue lisää

 

11. AVEK – Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus

Tuemme dokumentti- ja lyhytelokuvien ja lyhyiden animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoa, alan kansainvälistymistä, audiovisuaalisen alan ammattilaisten täydennyskoulutusta ja alan tapahtumien ja festivaalien järjestämistä.

Lue lisää