Esimerkkejä erilaisista kulttuuripääkaupunkiohjelmista

Nostoja voittaneista hakemuksista

Kuvaaja Laura Vanzo

Tästä löydät ideointisi tueksi inspiroivia esimerkkejä muiden kulttuuripääkaupunkien ohjelmista. Oma ideasi voi olla tässä vaiheessa vielä raakile, sillä valittavia ohjelmia saa ja pitääkin työstää hakukirjaa varten vielä ehdotuksen jättämisen jälkeenkin. Näin valmista ei siis tarvitse vielä olla, ja myös pienimuotoisset ehdotukset ovat tervetulleita. Tärkein on aloitteellinen, rohkea ja kunnianhimoinen visio, joka vastaa kaupungin ja alueen tunnistettuihin ongelmiin ja haasteisiin kulttuurin ja yhdessätekemisen keinoin yksi haun tavoitteista on, että haastamme itsemme ja toisemme löytämään uusia, elämyksellisiä tapoja luoda ja kokea kulttuuria.

 

Rijeka 2020: TWENTY-SEVEN NEIGHBOURHOODS (ks. Rijekan hakemus s. 33–35)

Laaja projekti, joka on omistettu rijekalaisille ja eurooppalaisille ”naapurustoille” (quarters, towns, villages, islands). Tarkoitus on kannustaa rijekalaisia ja eurooppalaisia naapurustoja yhteistyöhön. Tavoitteena on, että paikalliset yhteisöt ottavat itse vastuun omista projekteistaan, mistä syntyy Naapurustojen Verkosto (Neighbourhood Web). Projektissa naapurustot vierailevat toistensa luona, ja se huipentuu festivaaliin (Festival of Neighbourhoods). Ohjelma toteutuu näyttelyissä, workshopeissa, kylätaloissa ja residenssivaihdoissa. Tällä halutaan vahvistaa paikallisten naapurustojen identiteettiä ja niiden kulttuurista monimuotoisuutta. Näin toteutetaan myös eurooppalaista yhteistyötä jokaisen EU-maan kanssa. Projekti on ollut käynnissä jo pari vuotta ja huipentuu tietysti varsinaisena Rijekan kulttuuripääkaupunkivuonna 2020.

 

Rijeka 2020: COAST LINES – A WANDERING MUSEUMS (ks. Rijekan hakemus s. 46–51)

Projektissa tilataan ja toteutetaan 15 kuvataideinstallaatiota Rijekaan ja sen naapurikuntiin. Niitä pääsee katsomaan opastetuilla kierroksilla ja opastusappien avulla. Lisäksi nettisivuilla voi katsoa livekuvaa eri paikoista. Paikalliset museot toteuttavat projektin oman historiansa pohjalta. Hanke on selkeästi alueellinen, minkä ansiosta yhteistyökunnat ovat tiiviisti mukana kulttuuripääkaupunkiohjelmassa.

 

Rijeka 2020: SWEET AND SALT (ks. Rijekan hakemus, s. 64–69)

Hankkeella elvytetään huonossa kunnossa oleva kaupunkitila Rijekan keskustassa. Samalla kannustetaan rijekalaisia pohtimaan heidän omaa urbaania ympäristöään. Rijekan halki kulkeva joki rantoineen on ollut käytännössä vain teollisuusaluetta, mutta nyt siitä halutaan tehdä kaupunkilaisten olohuone. Sinne viedään erilaisia kulttuuritapahtumia ja pysyviä sekä pop up -luonteisia, myös osallistavia projekteja. Kaupunkitilan elvytykseen tähtääviä projekteja on tyypillisesti kaikilla kulttuuripääkaupungeilla.

 

Galway 2020: HOPE IT RAINS (ks. Galwayn hakemus s. 34–35)

Irlannissa sataa aina ja Galway on tiettävästi Irlannin sateisinta seutua. Tämä haaste käännetään vahvuudeksi hankkeessa, johon kerätään projekteja, jotka kannustavat sateisen kelin aktiviteetteihin ja innovatiiviseen designiin maaseudulla ja urbaanissa ympäristössä (projects that inspire wet weather activity and innovative design for rural and urban locations). Samalla keskustellaan ilmastonmuutoksesta. Hankkeessa on mukana paljon eurooppalaisia kumppaneita.

 

Galway 2020: GILGAMESH (ks. Galwayn hakemus, s. 43)

Galwayssa toteutetaan jättimäinen teatteriesitys Gilgamesh-aiheesta. Noeline Kavanagh ohjaa ja Marina Carr käsikirjoittaa kokonaisuuden. Mukana on isoja ulkoilmanäyttämöitä ympäri Galwayta ja lähiseutuja. Tapahtumaan osallistuu kaikkiaan 500 paikallista esiintyjää, eli se yhdistää kansainväliset ammattilaiset ja paikalliset harrastajat. Projektin aikajänne vuosina 2017–2020.

 

 

Timisoara 2021: POWER STATION (ks. Timisoaran hakemus, s. 28–29)


Tämä hanke on ensisijaisesti kapasiteetinrakennusprojekti, jonka tarkoituksena on kouluttaa jo ennen varsinaista nimitysvuotta paikallisia kulttuurituottajia ja -instituutioita ja lisätä niiden osaamista, jotta ne voivat vuonna 2021 järjestää isojakin ja vaativia eurooppalaisia kulttuuriprojekteja. Projektissa järjestetään erilaisia workshoppeja, joissa käsitellään kulttuurituotannon sisältökysymyksiä, rahoitusta ja hallintomalleja. Lisäksi verkostoidutaan muiden kulttuuripääkaupunkien vastaavien kapasiteetinrakennusohjelmien kanssa. Hankkeessa on selkeät tavoitteet ja aikataulu. Myös tällaisia projekteja on lähes kaikilla kulttuuripääkaupungeilla.

 

Timisoara 2021: PLAYERS OF CHANGE -TEEMA JA SEN OSAPROJEKTIT (ks. Timisoaran hakemus, s. 36-37 ja näitä seuraavat sivut)

Projekti muistelee Romanian vuoden -89 vallankumousta ja käsittelee samalla laajemmin eri puolilla Eurooppaa eri aikoina toteutuneita kulttuurivastarinnan muotoja. Miten kulttuuri on ollut tukemassa poliittisia murroksia, jopa vallankumouksia? Projekti perustuu kaupungin omaan identiteettiin, koska vallankumous lähti liikkeelle nimenomaan Timisoarasta. Sisältönä projektissa on erilaisia civic laboratoryja, residenssejä, näyttelyitä, performansseja ja konsertteja (vahva taiteidenvälisyys).

 

 

Eleusis 2021: BALKAN AGORA (ks. Eleusiin hakemus, s. 37–38)

Projekti käsittelee nationalismia ja internationalismia nykypäivän Euroopassa. Projekti käsittelee muun muassa rajoja, identiteettiä ja konflikteja. Erityisesti aihetta tutkitaan tämän päivän Balkanin kontekstissa. Projekti kutsuu esiintyviä taiteilijoita ja kuvataiteilijoita Balkanin eri maista tekemään aiheita käsitteleviä taideprojekteja. Tältä pohjalta perustetaan uusi taidefestivaali, biennaali. Lisäksi mm. workshoppeja ja monia muita pienempiä tapahtumia.

 

Eleusis 2021: ELEUSIS TERRACOTTA ARMY (ks. Eleusiin hakemus, s. 45–46)

Italiassa asuva kolumbialainen kuvataiteilija Juan Sandoval rakentaa ison näyttelyn. Kiinalaisten terrakotta-sotilaiden tapaan tehdään savikypäriä, joiden esikuvina ovat tuhannet Eleusiin asukkaat, jotka ovat työllään tehneet siitä menestyneen teollisuuskaupungin. Projektin lopputuotoksena syntyy monumentti, joka on omistettu kaupungin asukkaille. Lopulta savihahmot lahjoitetaan niiden esikuville.

 

 

Esch 2022: LIBERALISM RESULT – SUBVERSIVE TRADE FAIR (ks. Eschin hakemus, s. 35–36)

Projektin muodostavat kaupalliset messut, joiden aiheita ovat vastakulttuuri ja kulutuskritiikki. Projekti pohtii yhteiskuntaa ja taloutta kriittisellä otteella. Lisäksi projektissa pohditaan kriittisesti maan omaa identiteettiä ja asemaa Euroopassa Luxemburgin näkökulmasta, joka on Euroopan yksi finanssikeskus.

 

Esch 2022: FIRST EUROPEAN MULTILINGUALE (ks. Eschin hakemus, s. 37–38)

Luxemburgissa puhutaan useita kieliä (ranska, saksa, oma luxemburgin kieli). Arjessa kieliä vaihdellaan ja sekoitetaan. First European Multilinguale on iso projekti, joka pohtii tätä kielten rinnakkaisuutta/päällekkäisyyttä. Tarkoituksena on toteuttaa interaktiivisia kielikisoja, taiteellisia interventioita ja kulttuurivaihtoa. Projektiin sisältyy myös Dialect poetry slam, jossa käsitellään murteita ja niiden merkitystä. Projektiin kuuluu omia tapahtumia myös kuuroille ja sokeille.

 

 

Kaunas 2022: THE MYTHICAL BEAST OF KAUNAS (ks. Kaunasin hakemus, s. 26–27)

Kaunasissa elää legenda kaupungin läpi kulkevassa joessa asuvasta hirviöstä. Kyseessä on iso projekti, jossa kerrotaan hirviöstä tarinoita. Tarinoita kerätään kaikilta asukkailta. Projektissa tehdään digitaalinen representaatio hirviöstä, mihin kaikki asukkaat voivat osallistua. Aiheen pohjalta luodaan mm. teatteriesityksiä ja tietokonepelejä. Projektilla on paljon eurooppalaisia partnereita − jotkut muutkin hakijat ovat nostaneet esiin omia hirviöitään ja verkottuneet tämän projektin kanssa. Kaunasin kulttuuripääkaupunki-avajaisjuhlat pidetään tämän projektin hengessä.

 

Kaunas 2022: MODERNISM FOR THE FUTURE (ks. Kaunasin hakemus s. 34–37)

Kaunas on modernistisen arkkitehtuurin kaupunki. Kyseessä on iso projektirypäs, jossa käsitellään kaupungin modernistista arkkitehtuuria workshopeissa, seminaareissa, näyttelyissä, julkaisuissa ja taiteellisissa interventioissa. Tämä on esimerkki aavistuksen akateemisemmasta ohjelmasta.

 

Kaunas 2022: EMERGING KAUNAS (ks. Kaunasin hakemus, s. 48–51)

Emerging Kaunas on pitkä strateginen ohjelmakokonaisuus, jossa innostetaan kaupungin nuoria kulttuuririentoihin ja osaksi kaupungin kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen aikana avataan uusia tiloja, rakennetaan tanssi- ja performanssiohjelmia ja luodaan yhteyksiä museoiden ja koulujen välille jne.